x

Aquest lloc web fa servir galetes per assegurar la millor experiència a l'usuari. Si continueu navegant, considerarem que accepteu el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, a la nostra política de galetes

Avís legal

Copyright © 2015, Fundació Turisme Palma de Mallorca 365. Tots els drets reservats.

Prohibida la seva reproducció, així com la seva adaptació, edició, canvi, transformació, publicació, distribució o emissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, de tot el material d'aquest lloc web, incloent, sense limitació, textos, dades, informacions, imatges , fotografies o continguts multimèdia.

Es permet únicament i exclusivament al seu ús personal, de manera que la publicació en qualsevol suport o la seva utilització, distribució, inclusió en altres contextos accessibles a terceres persones, o qualsevol altre dret sobre aquest lloc o sobre el material que hi ha publicat, requereix de l'autorització expressa per escrit de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365.

Reconeixement de fotografies:

  • Antoni Costa Fiol.
  • Bruno Daureo.
  • Héctor García.
  • Rafael Balaguer Prunés.
  • Rafael Gálvez Sánchez.
  • Txema García.
  • Abel Pérez Gallego
  • Roberto Pazzi

© de les reproduccions autoritzades.

 

 

Política de Privacitat Platges Segures

Política de Privacitat

Aquesta aplicación no recull ni emmagatzema dades de caràcter personal. La política de privacitat de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 està presidida pel compliment de la legalitat vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 
La Fundació Turisme Palma 365, a través de l'app "Platges Segures", persegueix millorar la seguretat en les Platges de Palma. Facilitant informació d'interès sobre el grau de l'ocupació de platges, informar de les noves mesures de seguretat i distanciació social derivades de la crisi sanitària COVID-19, conèixer l'ocupació de zones accessibles, conèixer l'estat de les banderes, estat de la qualitat de les aigües i col·laborar de manera responsable registrant amb l'app la seva estada a la platja de manera voluntària i anònima.

La Fundació Turisme Palma de 365 presta especial atenció al fet que aquesta informació sigui precisa, procedint a la seva actualització de forma periòdica i corregint els errors tan aviat aquests hagin estat detectats. Per aquest motiu, La Fundació Turisme Palma  365 no pot garantir que la informació estigui actualitzada i la inexistència d'errors en tot moment.

 

Condicions

L'accés a aquesta App i a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d'ús que figuren a continuació:
L'accés a aquesta App, així com l'ús de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. La Fundació Turisme Palma  365 no és responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d'aquests fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es vegi interromput o que el contingut o programari a què pugui accedir-se estiga lliure d'error o de causar dany.

La Fundació Turisme Palma 365 es reserva el dret a realitzar els canvis que siguin procedents sense previ avís, a l'objecte d'actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a realitzar quants canvis i modificacions estimi pertinents sobre els recursos de l'App.

La Fundació Turisme Palma 365 es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquesta app. Qualsevol modificació dels mateixos s'anunciarà convenientment a través d'aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la publicació.

 

Ús lícita

L'usuari es va comprometre a utilitzar els recursos i informació d'aquesta App sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Fundació Turisme Palma 365 o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecàrrega o deteriorar els recursos de l'App o impedir la normal utilització de la informació.

Responsabilitat
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què puc incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització dels recursos i informació de l'App.
 
La Fundació Turisme Palma 365 no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema, motivades per causes alienes a la Fundació Turisme Palma 365, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema causats per deficiències o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.


La Fundació Turisme Palma 365 no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats que poguessin aparèixer en aquesta App. Igualment, la Fundació Turisme Palma 365 tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d'aquesta App. la Fundació Turisme Palma 365 es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en l'App .

La Fundació Turisme Palma 365 s'eximeix de responsabilitat dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar-se en els continguts de l'App.


La informació que La Fundació Turisme Palma 365 proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació sol·licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin d'aplicació.

 

Conservació de les dades

Les dades anònims i voluntaris seran conservades durant no més temps del necessari per als fins del tractament corresponent, llevat que hagin de conservar amb fins d'arxiu en interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístiques, i fins que s'hagi complert el termini de prescripció de possibles responsabilitats nascudes del tractament. De manera que el termini de conservació de les dades dependrà del que estableix la normativa d'arxius i documentació.

Mesures de seguretat

Aquesta App no recull dades personals, així i la Fundació Turisme Palma 365 juntament amb ESRI España i Nexus Geographics, a l'objecte de garantir la seguretat dels sistemes que suporten els recursos de l'App i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable en particular les que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i les normes que la desenvolupen.

Dada de Geolocalització

La Fundació Turisme Palma 365 registra a partir de l'App Platges Segures l'última posició proporcionada pel dispositiu GPS del mòbil. Aquesta informació és totalment anònima i en cap moment es registren dades personals, únicament el nombre de persones que acompanyen en la visita a les platges.

Tota la informació estarà disponible de forma agregada i anònima en compliment de la normativa de protecció de dades.

 

Propietat intel·lectual

El disseny d'aquesta App i els seus codis font pertanyen a Nexus Geographics i ESRI España tots dos col·laboradors, i els logos, marques, etc. pertanyen a La Fundació Turisme Palma 365, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa de la La Fundació Turisme Palma 365.


S'autoritza la reutilització dels documents i / o informació de La Fundació Turisme Palma 365 continguda en l'App, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i es citi la font dels mateixos (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació de el sector públic). Queda prohibit el seu ús per a incórrer en activitats il·lícites.

Aquesta autorització no és aplicable als documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual o industrial (com les patents, els dissenys i les marques registrades), especialment per part de tercers. L'usuari s'abstindrà de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Fundació Turisme Palma  365.

 

Protecció de dades

Podrà consultar la nostra política de privacitat en matèria de protecció de dades en el següent enllaç: POLÍTICA DE PRIVACITAT